HomePartnerzy

Partnerzy


Partnerem strategicznym w projekcie jest:

Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw świadczących Usługi publiczne (The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services, CEEP)

CEEP jest europejskim stowarzyszeniem reprezentującym przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców z udziałami publicznymi oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ogólnym interesie gospodarczym, bez względu na właścicielstwo lub status prawny.

Uznane przez Komisję Europejską jako jeden z trzech głównych Partnerów Społecznych w zakresie wielobranżowym reprezentuje pracodawców publicznych w Europejskim Dialogu Społecznym.

CEEP oraz jego Sekretariat Generalny w Brukseli, jest przedstawicielem swoich członków przed instytucjami europejskimi. Ma doskonałe kontakty ze służbami Komisji Europejskiej i innymi instytucjami europejskimi, takich jak Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Jego status jako Europejskiego Partnera Społecznego daje dostęp do kontaktów na najwyższym szczeblu, w tym członków i przewodniczącego Komisji Europejskiej. CEEP odbywa regularne konsultacje z Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej w sprawie opracowywanych rozporządzeń, dyrektyw i innych aktów prawnych w interesie swoich członków, i jest nierzadko zapraszany przez samą Komisję w celu wydania opinii.

CEEP wysyła przedstawicieli i obserwatorów do dużej liczby komitetów i organów doradczych instytucji europejskich, a poprzez swoje zaangażowanie jest na bieżąco ze ??zmianami na poziomie europejskim, które są przedmiotem zainteresowania jej członków. W rezultacie, jest dobrze poinformowany w każdym czasie na temat działalności i planów instytucji europejskich, i jest w stanie wydać opinie i podjąć inne kroki w celu zapewnienia, że interesy jego członków są uznawane na wczesnym etapie.

CEEP ściśle współpracuje z innymi europejskimi stowarzyszeniami branżowymi. Mimo, że wielu naszych członków należy do tych charakterystycznych dla danego sektora organizacji patronackich, CEEP zapewnia im dodatkowy potężny instrument lobbingu w Brukseli ze względu na ich rolę jako partnera społecznego i europejskie stowarzyszenie reprezentujące wszystkich przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej.

Centrum organizuje również kongresy, konferencje i seminaria na tematy będące w centrum zainteresowania  jego członków i na tematy związane z rozwojem UE jako całości. Wiele z nich organizowanych jest we współpracy z Komisją Europejską, jak również z innymi partnerami społecznymi. Prowadzi także projekty badawcze w imieniu Komisji i wraz z jej wsparciem.

 

Więcej informacji na temat partnera i jego działań znaleść można na www.ceep.eu

 

 
Free business joomla templates