HomeRelacje z wydarzeń

Raport zbiorczy ze spotkań KU po Sesji Testujacej

ku1Po zakończeniu Sesji Testującej w subregionach, Zespół Projektowy przystąpił do kolejnego etapu związanego z finalizacją ostatecznej wersji produktu, który polegał m.in. na utworzeniu zestawień na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie testowania. Testowanie odbywało się w cyklu pięciu spotkań w każdym z subregionów ? adekwatny system obowiązywał również w spotkaniach członków Zespołu Konsultacyjno ? Upowszechniającego na których jego członkowie zapoznawali się z wynikami sesji testujących.

Czytaj więcej...
 

Raport z sesji testujących

sesje testujce 1 20130412 1756766509Sukcesem zakończył się kolejny etap projektu tworzenia modelu walidacji kompetencji menedżerskich dla sektora MMŚP, którym było przeprowadzenie sesji testujących w poszczególnych subregionach województwa wielkopolskiego.

Czytaj więcej...
 

IV Spotkanie z Partnerem Ponadnarodowym

iv spotkanie z partnerem ponadnarodowym 3 20130412 1184290928Czwarte spotkanie w ramach wizyt partnerskich projektu zgromadziło znaczącą ilość gości, nie tylko reprezentantów CEEP i osób pracujących na rzecz usług publicznych w samej Brukseli, lecz także osoby związane z sektorem w poszczególnych organizacjach zrzeszonych, działających w krajach Unii.

Czytaj więcej...
 

III Spotkanie z Partnerem Ponadnarodowym

iii spotkanie ponadnarodowe 1 20121002 1680583157W dniach 13 i 14 września 2012r. w siedzibie CEEP odbyły się warsztaty z ekspertami zagranicznymi w ramach trzeciego spotkania z partnerem ponadnarodowym w projekcie. Były one okazją do przyjrzenia się wstępnemu modelowi opracowanego przez zewnętrznych ekspertów, specjalizujących się w tematyce Long Life Learning i zarządzaniu kompetencjami pracowniczymi.

Czytaj więcej...
 

V spotkanie Konsultacyjno - Upowszechniające

5 spotkanie KU 01

Pierwsza część ostatniego spotkania przed ewaluację pierwszego etapu projektu została przeznaczona na podsumowanie dotychczasowego dorobku i przedstawienie zgromadzonym konsultantom wstępnej wersji produktu.

Czytaj więcej...
 

IV spotkanie Konsultacyjno - Upowszechniające

IV spotkanie KU01Czwarte spotkanie robocze, które miało miejsce 27 marca 2012 roku zostało otwarte przez Przewodniczącego Komitetu Gospodarki Komunalnej Zenona Kiczkę. Przedstawiając plan spotkania, przybliżył efekty  drugiego spotkania z partnerem ponadnarodowym (CEEP) w Brukseli.

 

Czytaj więcej...
 

Strona 1 z 2

Free business joomla templates