HomeEdukacja i walidacja w Europie

Kompetencje kluczowe w zmieniającym się świecie

Europejskie Ramy Odniesienia dla kompetencji rozpowszechniły zjawisko umieszczania kompetencji jako kluczowego aspektu w procesie kształcenia w ramach polityk reformy systemu edukacji pośród państw członkowskich.

Czytaj więcej...
 

Edukacja w trójkącie wiedzy

Rada Unii Europejskiej wraz z przedstawicielami państw członkowskich wchodzących w jej skład wspólnie doszli do wniosku, że budowanie stabilnej, kreatywnej gospodarki i stymulowanie jej innowacyjności może w dużej mierze zależeć od właściwego scalenia edukacji, innowacji i badań tworzących wspólnie tak zwany trójkąt wiedzy.

Czytaj więcej...
 

Opinia w sprawie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rada Unii Europejskiej wyraziła swoje zdanie w sprawie edukacji na recz zrównoważonego rozwoju: "Aby Europa i świat mogły się rozwijać w sposób bardziej zrównoważony, potrzeba edukacji..."

Czytaj więcej...
 

Europejski System Punktów Edukacyjnych w Kształceniu Zawodowym

Mobilność pracowników jest nie tylko istotnym czynnikiem promującym samą integrację społeczną czy gospodarczą, lecz pełni istotną rolę w wymianie doświadczeń i transferze wiedzy na poziomie europejskim. Zjawisko to nie jest jednak tak powszechne jak pożądanoby dla wspólnego rynku państw członkowskich.

Czytaj więcej...
 

Zalecenie w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji

Uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego oraz Komitetu Regionów, Parlament Unii Europejskiej wraz z Radą Unii Europejskiej wystosowały dokument traktujący o ustanowieniu Europejskich Ram Kwalifikacji, przedstawiając zalecenia dla państw członkowskich w zakresie skutecznej realizacji polityki uczenia się przez całe życie.

Czytaj więcej...
 
Free business joomla templates