HomeEdukacja i walidacja w EuropieEuropejskie Ramy Kwalifikacji

Informacje ogólne

Europejskie Ramy Kwalifikacji (z ang. European Qualifications Framework, EQF; zastępczy skrót w polskiej wersji językowej - ERK) działa jako narzędzie czyniące narodowe kwalifikacje bardziej czytelnymi  w  Europie, wspierając mobilność pracowników i osób uczących się pomiędzy krajami i ułatwiając ich dalszą, ustawiczną edukację.

Czytaj więcej...
 

Europejskie Ramy Kwalifikacji

Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework) są przyjętym układem odniesienia mającym umożliwić porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Europejskie Ramy Kwalifikacji składają się z osimiu poziomów kwalifikacji ? od najniższego poziomu edukacji obowiązkowej (1) do najwyższego poziomu wykształcenia akademickiego (8) ? określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się.

Czytaj więcej...
 
Free business joomla templates