HomeEdukacja i walidacja w EuropieKrajowe Ramy Kwalifikacji

Wprowadzenie do zagadnienia ram odniesienia

Ramy Kwalifikacji i Kredytowania ( z ang. the Qualifications and Credit Framework, QCF) są krajowym systemem transferu punktów dla kwalifikacji zdobywanych w ramach wykształcenia w Anglii, w Irlandii Północnej i Walii. QCF zastępują Krajowe Ramy Kwalifikacji (NQF), które zostały zamknięte dla akredytacji na koniec 2010 roku.

Czytaj więcej...
 

Podstawowe informacje dotyczące ram odniesienia

Ramy Kwalifikacji i Kredytowania dla Walii (z ang. the Qualifications and Credit Framework for Wales, QCFW) są krajowym systemem transferu punktów dla kwalifikacji wykształcenia w Walii, będąc adekwatnym odpowiednikiem QCF dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Czytaj więcej...
 

Charakterystyka poziomów kwalifikacji w Walii

Poszczególne poziomy kwalifikacji dla obowiązujących ram kwalifikacyjnych w Walii cechuje ustanowienie trzech tak zwanych Poziomów Wejścia, które zostały zespolone w jeden stopień, będący odniesieniem dla pierszego poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji.

Czytaj więcej...
 

Charakterystyka ram odniesienia Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Poziomy kwalifikacji dla obowiązujących ram kwalifikacyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej cechują się rozróżnieniem jedenastu stopni odpowiadających różnym etapom edukacji, poczynając od podstawowej do nawyższych stopni szkolnictwa wyższego, gdzie porównania z Europejskimi Ramami Kwalifikacji rozpoczyna się dla Poziomu Wejścia 3.

Czytaj więcej...
 
Free business joomla templates