Wprowadzenie do zagadnienia ram odniesienia

Ramy Kwalifikacji i Kredytowania ( z ang. the Qualifications and Credit Framework, QCF) są krajowym systemem transferu punktów dla kwalifikacji zdobywanych w ramach wykształcenia w Anglii, w Irlandii Północnej i Walii. QCF zastępują Krajowe Ramy Kwalifikacji (NQF), które zostały zamknięte dla akredytacji na koniec 2010 roku.

Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie w ramach NQF będą je wypełniać, każdy student począwszy od września 2011 r., dokończy proces kwalifikacji już pod QCF.

Każda jednostka i kwalifikacje w nowych ramach ma wartość kredytu (gdzie jeden kredyt stanowi równowartość  10 godzin nauki). Istnieją trzy różne rozmiary kwalifikacji:

? wyróżnienia (1 do 12 punktów)
? świadectwa (13 do 36 punktów)
? dyplomy (37 punktów lub więcej).

Ponadto, każda kwalifikacja posiada poziom trudności, począwszy od Poziomu Wejścia, stanowiącego najniższy poziom edukacji obowiązkowej, do Poziomu 8 reprezentującego najwyższy stopień wykształcenia akademickiego.

 
Free business joomla templates