HomeEdukacja i walidacja w Polsce

Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych ? inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyższego

Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański:

Czytaj więcej...
 

Wizja i misja akredytacji w dobie Krajowych Ram Kwalifikacji

Prof. dr hab. Stanisław Chwirot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Czytaj więcej...
 

Wstępny projekt modelu oceny programowej i instytucjonalnej: obszary oceny, standardy i kryteria akredytacji środowiskowej

Dr hab. inż. Ewa Konarzewska-Gubała prof.UE, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:

Czytaj więcej...
 

Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji.

Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW, Wydział Nauk Pedagogicznych,

Czytaj więcej...
 

Menedżerowie a liderzy

W 1977 roku prof. Abraham Zaleznik opublikował głośny artykuł "Menedżerowie i liderzy: co ich różni?" Ten "prowokacyjnie niewinny tytuł", jak to skomentowano, skrywał spory ładunek dynamitu: autor - po raz pierwszy tak ostro - przeciwstawił sobie menedżerów i liderów, co musiało nie tylko wywołać dyskusje, ale też z czasem znaleźć swój finał w polityce personalnej organizacji, zwłaszcza z sektora przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...
 

?Proces osiągania kwalifikacji oparty na efektach uczenia się ? ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie?

Poniżej prezentujemy materiał, który stanowi próbę podsumowania i usystematyzowania wniosków uzyskanych po dwóch spotkaniach odbytych w ramach 2. obszaru debaty społecznej prowadzonej dla wprowadzenia Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) które miały miejsce w dniach: 16.02 i 08.03 2011 r.

Czytaj więcej...
 

Formowanie kwalifikacji pracowniczych

Raport prezentujący dobre praktyki firm w zakresie kształtowania kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Badania przeprowadzone w ramach projektu Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, dzięki nim opracowane zostaną rekomendacje biznesu, które pomogą dopasować kwalifikacje pracowników do potrzeb rynku pracy. 

Czytaj więcej...
 

Kompetencje w działaniu

Sytuacja na rynku pracy zmienia się na korzyść pracownika. Polskie firmy muszą dobrze przemyśleć sposób gospodarowania talentami i zdolnościami zatrudnionych. Zastanawiają się więc nad potrzebnymi im kompetencjami i sposobem ich ujawnienia oraz utrzymania.

Czytaj więcej...
 

Kompetencje dla uczenia się przez całe życie - wprowadzenie

W związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje przed coraz to nowymi wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. Zostały one określone i zdefiniowane jako jeden z głównych celów ram odniesienia.

Czytaj więcej...
 

Opis kompetencji dla uczenia się przez całe życie

W kontekście potrzeb i wyzwań w zakresie edukacji i kwalifikacji pracowników Rada Unii Europejskiej wraz z parlamentem Parlament Europejski przyjęły pod koniec 2006 r. europejskie ramy kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, określając osiem kluczowych kompetencji.

Czytaj więcej...
 

Strona 1 z 2

Free business joomla templates